Webtoegankelijkheid

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer-Klein-Brabant streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van Woonveer Klein-Brabant (www.woonveer.be).

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid.

Niet-toegankelijke inhoud

Sommige pagina’s van de website zijn niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  • De huisstijl voldoet niet altijd aan de vereiste contrastvoorwaarden.
  • De website is misschien niet volledig bruikbaar met het toetsenbord.
  • PDF bestanden zijn mogelijk niet leesbaar met een screenreader.
  • Het is mogelijk dat niet elke afbeelding een alt-attribuut heeft.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 23/09/2020.

Feedback en contactgegevens

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@woonveer.be.

 
Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via info@woonveer.be.

Toekomstgerichte acties
Woonveer Klein-Brabant streeft ernaar om tegen voorjaar 2021 een vernieuwde website te lanceren waarbij rekening gehouden wordt de geformuleerde tekortkomingen.