Nodige documenten

Hoe inschrijven ?

Als je je wil inschrijven als kandidaat-huurder, kom je best langs op ons kantoor. Een medewerker zal het inschrijvingsformulier samen met jou invullen en de nodige toelichting geven.

Breng volgende documenten mee:

 • Identiteitskaart van alle gezinsleden boven 18 jaar
 • Een attest van inkomen van 2016 voor alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar en voor inwonende kinderen vanaf 25 jaar:
  • Een aanslagbiljet van de belastingen (inkomensjaar 2016 - aanslagjaar 2017)
  • Pensioenfiche 2016
  • Inkomstenbewijs OCMW 2016
  • attest van werkloosheidsuitkering 2016
  • Attest van ziekte-uitkering 2016
  • Inkomstenattest F.O.D. 2016 (bij invaliditeit + 66%)
 • Attest van taalbereidheid Nederlandse taal voor iedereen boven de 18 jaar
 • Eventuele andere attesten als dat van toepassing is:
  • Een bewijs van omgangsregeling als je kinderen hebt die wel regelmatig bij jou logeren, maar niet officieel op jouw adres wonen
  • Een bewijs van de opstart van je echtscheiding als je nog gehuwd bent, maar jouw partner niet mee zal verhuizen.