Toelatingsvoorwaarden

Om een sociale woning te mogen huren moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Leeftijdsvoorwaarde

Je moet meerderjarig zijn om je te kunnen inschrijven

 

Inschrijving in het bevolkingsregister

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister. Iemand die ingeschreven staat in het wachtregister kunnen we niet inschrijven.

 

Inkomen

Het inkomen van alle meerderjarige kandidaat-huurders wordt samen geteld. We kijken hiervoor naar het inkomen van drie jaar geleden (= referentiejaar).

Het gezamenlijk belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan:

 • 24.852 euro voor een alleenstaande
 • 26.934 euro voor een alleenstaande met een handicap
 • 37.276 euro voor alle andere, verhoogd met 2.084 euro per persoon ten laste

Is je gezamenlijk belastbaar inkomen van 2016 te hoog, maar je huidig inkomen in 2019 is lager, dan breng je de inkomstenbewijzen van de afgelopen drie maanden mee. Ligt dat inkomen wel onder het barema, dan kunnen wij je inschrijven.

Als jijzelf of een ander gezinslid geen inkomen had in 2016, dan breng je het bewijs van inkomen van de daaropvolgende jaren mee.

 

Eigendomsvoorwaarde

Je mag samen met je (minderjarige) gezinsleden geen woning of geen perceel bestemd voor woningbouw, gedeeltelijk of volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik bezitten in binnen- of buitenland. Een kandidaat-huurder mag ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning in heeft ondergebracht.

Er zijn twee uitzonderingen: 

1. Je hebt een gezamenlijke eigendom uit een huwelijk?

Bij inschrijving moet je een bewijs onherstelbare ontwrichting van het huwelijk bezorgen. Bij een toewijzing bezorg je ons een bewijs dat de echtscheiding effectief is ingeleid.

2. Je hebt een eigendom door een schenking of erfenis?

Binnen een jaar na de toewijzing van een sociale huurwoning mag deze eigendom niet meer op jouw naam staan.

De eigendomsvoorwaarde geldt niet:

 • Je woning wordt onteigend. Je kan er dus niet blijven wonen
 • Je woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor jouw inschrijving.
 • Je woning is onaangepast aan je fysieke beperking.
 • Je hebt een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • Je hebt een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • Je verliest het beheer van je woning door een faillissement.

 

Taal en inburgering

Als je bij ons langskomt of met ons belt, dan spreken we Nederlands. Ook onze brieven zijn in het Nederlands opgesteld.

Je moet dan ook bewijzen dat je Nederlands spreekt of dat je onze taal wilt leren. Maar niet alleen jij. Iedereen die bij je komt wonen en ouder is dan 18 jaar, moet voldoende Nederlands spreken. 

Na één jaar sociaal huren moet je verplicht het basisniveau Nederlands kunnen.

Hoe controleren we dat je Nederlands spreekt?

 1. We kijken in de Kruispuntbank Inburgering of je voldoet aan de taalkennisvereiste.
 2. Is dat niet het geval? Dan kom je naar ons kantoor en doe je een mondelinge taaltest. Spreek je voldoende Nederlands, dan voldoe je aan de voorwaarde Nederlands.
 3. Spreek je onvoldoende Nederlands? Dan verwijzen we je door naar organisaties van integratie en inburgering.