Berekenen van de huishuur

De huishuur berekenen we ieder jaar opnieuw. De huurprijs die je zal betalen voor jouw sociale woning is afhankelijk van een aantal factoren.

 

Inkomen

De huurprijs wordt berekend op basis van het gezamenlijk geïndexeerde netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden. Voor 2019 nemen we dus het inkomen van 2016. Dit bedrag vind je terug op je aanslagbiljet naast de vermelding " gezamenlijk netto belastbaar inkomen".

Als je inkomen minder dan het leefloon is, wordt het bedrag van het leefloon gebruikt in de berekening van de huurprijs.

 

Nieuwe huurprijsberekening vanaf 1 januari 2019 !

Vanaf 2019 kijken we ook naar de inkomensgrenzen om jouw huurprijs te berekenen.

De inkomensgrenzen voor 2019 zijn:

 • alleenstaande: 24.852 euro
 • alleenstaande met een handicap: 26.934 euro
 • anderen: 37.276 euro. Per persoon ten laste tel je er 2.084 euro bij. Een persoon ten laste is een kind of een persoon met een handicap.

Verdien je minder dan de inkomensgrens?
Dan verandert er niets. We delen jouw geïndexeerde inkomen nog steeds door 55.

Verdien je meer dan de inkomensgrens?
Dan delen we jouw geïndexeerde inkomen door 54, 53 of 52. Dat gaat zo:

 • jouw inkomen is hoger dan de inkomensgrens maar lager dan 125%: we delen dooor 54.
 • jouw inkomen is minstens 125% maar lager dan 150% van de inkomensgrens: we delen door 53.
 • jouw inkomen is 150% van de inkomensgrens of hoger:  we delen door 52.

Wat verandert er niet?

Je inkomen bepaalt niet alleen je huurprijs. Soms heb je ook recht op een gezinskorting of een patrimoniumkorting (zie verder). Die kortingen blijven bestaan.

Je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs en nooit meer dan de marktwaarde (basishuurprijs) van de woning (zie ook verder).

Een voorbeeld:
Je bent een alleenstaande zonder kinderen. De inkomensgrens is 24.852 euro.

 • verdiende je 24.852 euro of minder? Dan blijven we jouw inkomen delen door 55. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.
 • verdiende je 27.000 euro? Dan is dit 108,64% van de inkomensgrens. We delen jouw inkomen door 54. Nadien trekken we alle kortingen af. We kijken ook na of je niet meer dan de basishuurprijs betaalt.

 

Gezinskorting

In 2019 bedraagt de normale gezinskorting 19 euro per persoon ten laste:

 • Als je kind officieel op jouw adres woont en je kinderbijslag ontvangt, krijg je 19 euro korting.
 • Voor kinderen ten laste die een handicap van meer dan 66% hebben, is er een dubbele gezinskorting namelijk 38 euro.
 • Als je kind niet officieel op jouw adres woont, maar het verblijft regelmatig bij jou (co-ouderschap, bezoekrecht,..) krijg je de helft van de korting: 9,5 euro. Om deze korting te krijgen moet je een door beide ouders ondertekende verklaring op eer over de omgangsregeling bezorgen.

 

Patrimoniumkorting

Sommige van onze woningen krijgen een extra korting. Hoeveel die korting is, hangt af van de marktwaarde. De marktwaarde is de huurprijs die iemand voor een gelijkaardige woning betaalt op de privémarkt. Afhankelijk van de kwaliteit van de woning en de marktwaarde, bedraagt de patrimoniumkorting tussen 0 en 142 euro.

De patrimoniumkorting staat vermeld op de berekeningsnota.

 

Minimale en maximale huurprijs

De maximale huurprijs (= basishuurprijs) wordt berekend op basis van de markthuurwaarde van de woning. Dat is de huurprijs die een woning van hetzelfde type, ouderdom en onderhoud op de private markt zou kosten.

Er is ook een absoluut minimum: afhankelijk van de geïndexeerde basishuurprijs wordt de minimale huurprijs berekend. Deze varieert tussen 123 euro en 246 euro.

Je betaalt dus nooit meer dan de maximale huurprijs of basishuurprijs. En je betaalt ook nooit minder dan de minimale huurprijs.

 

Formule

Je huurprijs wordt berekend volgens deze formule:

reële huur : (inkomen/55)* - patrimoniumkorting - gezinskorting

(*of inkomen/54 of inkomen /53 of inkomen/52 - zie hoger)

Als je na deze berekening onder de minimumhuurprijs zit, betaal je de minimumhuurprijs.

Als je na deze berekening boven de maximumhuurprijs zit, betaal je de maximale huurprijs.

 

Herberekening op huidig inkomen

Als jouw gezin (alle inwoners samen!) op dit ogenblik minder verdient dan in 2016, kom je in aanmerking voor een herberekening van je huishuur. Voorwaarde is dat het gezamenlijk inkomen minstens 20% lager is dan het inkomen van het referentiejaar (2016). Een herberekening moet je zelf aanvragen en je moet hiervoor een aantal documenten binnenbrengen, afhankelijk van jouw situatie:

 • Ziekte, werkloosheid of invaliditeit: 
  • een attest van de mutaliteit, vakbond of bewijs van invaliditeit van de laatste 3 maanden
 • Je huidige inkomsten zijn verminderd:
  • loonbrieven van de laatste 3 maanden (van alle gezinsleden met een inkomen)
  • attest van RVA - bijpassing vergoeding deeltijds werkregime
 • Brugpensioen:
  • een attest van uw vakbond
  • loonbrieven van de laatste 3 maanden van de bijpassing van je werkgever
 • Pensioen:
  • de pensioenstrook

Als wij je huur aanpassen, moet je je inkomen na 6 maanden opnieuw bewijzen (behalve bij pensioen).

We sturen je een herinnering als je de documenten opnieuw moet binnenbrengen.

Als je niet reageert op deze herinneringsbrief, dan berekenen wij je huur op basis van je inkomsten van 2016.